Τέσσερεις αρχιτέκτονες!
    Πόσο πιθανό είναι να συμφωνήσουν μεταξύ τους;

    Η μορφή της συνεργασίας μας στερεοποιήθηκε σταδιακά και αβίαστα. Με επιμονή στον κοινό στόχο και πάνω σε ένα κοινό σύστημα αξιών, βρήκαμε ο ένας τις ιδιαίτερες ικανότητες του άλλου και μάθαμε να αλληλοσυμπληρωνόμαστε.

    Δημιουργούμε ατομικά, ο καθένας για λογαριασμό των πελατών του, αξιοποιώντας τις δικές του εμπειρίες και γνώσεις, αλλά και αντλώντας από το ομαδικό απόθεμα.

    Λειτουργούμε ομαδικά, όταν το μέγεθος του έργου ή η πίεση του χρόνου το απαιτούν, μοιράζοντας τις αρμοδιότητες ανάλογα με τις ατομικές μας δεξιότητες.

    Εμείς δεν επιδιώκουμε να συμφωνούμε! Μας αρκεί που διαφωνούμε εποικοδομητικά, που μαθαίνουμε ο ένας από την πείρα του άλλου, που θέτουμε τις ιδέες μας πρώτα στη δοκιμασία της κρίσης της δικής μας ομάδας.