Σε ποιόν ανήκει ένα αρχιτεκτονικό έργο;

Ανήκει στον εργοδότη, αφού αυτός πληρώνει, επενδύει χρήματα,  σε ένα "προϊόν";
Αλλά το αρχιτεκτονικό έργο δεν είναι μόνο προϊόν.

 Ή στον αρχιτέκτονα, ως πνευματικό του γέννημα, ως έργο της τέχνης του;
Αλλά το αρχιτεκτονικό έργο δεν είναι μόνο έργο τέχνης.

Τα κτήρια όμως έχουν δική τους ζωή.

Τα κτήρια "συλλαμβάνονται" και γεννιούνται, μεγαλώνουν και ενηλικιώνονται, γερνάνε
και τελικά πεθαίνουν.

Είναι ταυτόχρονα αυτόνομοι οργανισμοί και κύτταρα των πόλεων.

Σε κανέναν δεν ανήκουν. Και σε όλους. Σ' αυτούς που τα δημιούργησαν, σ' αυτούς που τα εκμεταλλεύονται, σ' αυτούς που τα  χρησιμοποιούν, ακόμα και σ' αυτούς που απλώς τα βλέπουν.

Τα κτήρια έχουν δική τους ζωή.

Η ζωή τους ξεκινάει από την επιθυμία του εργοδότη και από την έμπνευση του αρχιτέκτονα.
Οι δημιουργοί τους οφείλουν, με γνώσεις και με εφόδια, να τα βοηθήσουν να αναπτυχθούν.

Τα κτήρια έχουν ζωή.

Ευτυχισμένη και ωφέλιμη, αν τύχει οι δημιουργοί τους να συγκλίνουν σε ένα κοινό όραμα.

Ας συνεργαστούμε!
πορτοκαλί