Η αρχιτεκτονική έχει ως στόχο τον επιτυχή χειρισμό των παραμέτρων διαμόρφωσης του χώρου. Όλων των παραμέτρων, οποιουδήποτε χώρου. Δύσκολα εξειδικεύεται. Κάθε θέμα ωστόσο που μας απασχολεί, αποτελεί και μια ξεχωριστή πρόκληση, με τις δικές της απαιτήσεις.

  Στην πορεία μας, ως ανεξάρτητοι δημιουργοί ή ως μέλη μιας ομάδας, έχουμε χειριστεί μεγάλη ποικιλία έργων, τόσο στο επίπεδο της μελέτης όσο και στο επίπεδο της εφαρμογής. Επιδιώκουμε να την διευρύνουμε ακόμα περισσότερο.

  Παράλληλα, αναπτύξαμε ένα πλήρες και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών, από εξειδικευμένους μηχανικούς όλων των άλλων ειδικοτήτων, νομικούς και οικονομοτεχνικούς συμβούλους, κατασκευαστές, προμηθευτές υλικών, εξοπλισμού κλπ, τεχνίτες και συνεργεία.

  Έτσι, συγκροτούμε και συντονίζουμε συνεκτικές και αποτελεσματικές ομάδες έργου, ικανές να χειριστούν συνολικά και πολύπλευρα, τα θέματα που προκύπτουν.

  Στη συνείδησή μας, όλα τα έργα μας είναι πάντα ενεργά.

  Επιστρέφουμε σε αυτά διαρκώς για να επανεξετάσουμε τα επιχειρήματα στα οποία θεμελιώθηκαν, να ξανανιώσουμε την ατμόσφαιρα της σύλληψης τους, να ξαναζήσουμε την αίσθηση των χώρων που δημιουργήσαμε. Διδασκόμαστε από την υλοποίηση των ιδεών μας.

  Το καλύτερο έργο μας θα είναι το επόμενο.