Η δημιουργία μιας κατοικίας, κύριας ή παραθεριστικής, απαιτεί στενή συνεργασία με τους ιδιοκτήτες. Μαζί διερευνούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών, καθορίζουμε τις βασικές συνθετικές κατευθύνσεις, εξερευνούμε εναλλακτικές λύσεις. Μαζί παρακολουθούμε το έργο, που συνεχώς εξελίσσεται, στη μελέτη, στην κατασκευή, στην επιλογή των τελειωμάτων, στις σχεδιαστικές επιλύσεις των λεπτομερειών.

    Ως δημιουργική διαδικασία η συνεργασία αυτή, περιλαμβάνει θέσεις και αντιθέσεις, υποκειμενικές προτιμήσεις, διαφωνίες. Εμείς, βασισμένοι στη θεμελιωμένη αρχιτεκτονική μας θεώρηση και την πρακτική μας εμπειρία, έχουμε την ευθύνη να οδηγήσουμε αυτή τη διαδικασία, προς ένα συνεκτικό, εξατομικευμένο αποτέλεσμα, αρχιτεκτονικά άρτιο.

    Προσπαθούμε να δίνουμε σύνθετες αρετές στις κατοικίες που υλοποιούμε: Λειτουργική αρτιότητα για τις σύγχρονες και τις μελλοντικές ανάγκες. Μορφολογικές λύσεις με αισθητική λιτότητα και κατασκευαστική αλήθεια. Βιοκλιματικό σχεδιασμό και ένταξη στο περιβάλλον, αστικό ή φυσικό. Η κατοικία εκφράζει, αλλά και συχνά προτείνει, έναν τρόπο ζωής - ή περισσότερους.

    Στις  πολυκατοικίες, και στα συγκροτήματα κατοικιών, ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης αντικαθίσταται από έναν ιδεατό, του οποίου τη γνώμη πρέπει να υποθέσουμε. Επιπλέον το κόστος κατασκευής και οι επιταγές της εμπορευσιμότητας, αποτελούν δεσμευτικές παραμέτρους. Εμείς ωστόσο, διατηρούμε ακέραιες τις αρχές της σχεδιαστικής μας αντίληψης, ανακαλύπτοντας εφευρετικές λύσεις και προτείνοντας πρωτότυπα κτήρια που παρακάμπτουν τα διλλήματα.