Το μεγαλύτερο ποσοστό του οικοδομικού όγκου στις ελληνικές πόλεις, κατασκευάστηκε μαζικά μέσα σε δύο δεκαετίες. Έφτασε συνεπώς, επίσης μαζικά, σε κρίσιμη ηλικία. Τα κτήρια γερνούν, οι ανάγκες αλλάζουν, ο τρόπος ζωής εξελίσσεται. Οι απαιτήσεις μας από τις κατοικίες μας, αυξάνονται συνεχώς.

    Η ανακαίνιση των διαμερισμάτων είναι συχνά μια λύση με σχετικά χαμηλό κόστος, που τους προσθέτει αξία. Τα αναβαθμίζει λειτουργικά και αισθητικά, βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση τους και ενσωματώνει σ’ αυτά σύγχρονα συστήματα.

    Αν και οι δεσμεύσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι συχνά πιεστικές, ίσως και ακριβώς γι' αυτό, οι ανακαινίσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η εμπλοκή μας σε τέτοιου είδους έργα, πέρα από τη μελέτη σε επίπεδο σχεδίων εφαρμογής, συχνά γίνεται με τη μέθοδο της επιστασίας, δηλαδή με την τεχνική αλλά και την οικονομική παρακολούθηση του έργου.