Περισσότερο ίσως από άλλους τύπου έργων, τα καταστήματα χρειάζονται, πριν από οτιδήποτε άλλο, την σύλληψη ενός "σεναρίου". Την πρόβλεψη δηλαδή της συμπεριφοράς των επισκεπτών του, προκειμένου να διαμορφώσουμε το χώρο έτσι ώστε να εξυπηρετήσει το σκοπό της ύπαρξής του, την πώληση. Στη συνέχεια παρεμβαίνουμε για να εξυπηρετήσουμε αυτό το "σενάριο", "σκηνοθετώντας" κατάλληλα τον χώρο.

    Συχνά σε στριμωγμένα υφιστάμενα κελύφη, κάθε σημείο των οποίων πρέπει να βρει τη χρησιμότητά του, η διαμόρφωση των καταστημάτων απαιτεί πρωτότυπες εργονομικές λύσεις, ενδιαφέρουσες σχεδιαστικές επινοήσεις και λεπτομερείς κατασκευαστικές επιλύσεις.

    Το μικρό σχετικά μέγεθος και η ανάγκη για γρήγορη εκτέλεση, μας οδηγούν κατά κανόνα να αναλαμβάνουμε τέτοια έργα με τη μέθοδο της επιστασίας.