Οι χώροι εργασίας, γραφεία, υποκαταστήματα τραπεζών, εργαστήρια, ιατρεία κλπ, είτε ως νέα κτήρια είτε ενταγμένα σε υφιστάμενα κελύφη, αξιώνουν εξειδικευμένο χειρισμό.
    Απευθύνονται σε πλήθος διαφορετικών ανθρώπων. Ιδιοκτήτες, εργαζόμενους, πελάτες κλπ.

    Τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, πρέπει εμείς να προσδιορίσουμε, συνυπολογίζοντας ενδεχομένως αντικρουόμενα δεδομένα. Διακρίνονται από αυξημένες ειδικές λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις. Είναι, ταυτόχρονα, κτήρια κατά κανόνα εξωστρεφή, που οφείλουν δηλαδή να προβάλλουν τον εαυτό τους, να διαφημίσουν, με τη μορφή τους, το περιεχόμενό τους.

    Όλες αυτές οι παράμετροι αντιμετωπίζονται με τη διεξοδική ανάλυση και επεξεργασία των εκάστοτε δεδομένων. Παράλληλα ωστόσο, εστιάζουμε και σε έναν άλλο σημαντικό στόχο: Οι επαγγελματικοί χώροι που προτείνουμε, θέλουμε να έχουν δική τους, διακριτή ταυτότητα, ικανή να υποστηρίξει την ταυτότητα της επιχείρησης που στεγάζουν, και μάλιστα να μεταλλάσσεται στο χρόνο.