Συχνά τα κτήρια που στεγάζουν παραγωγικές δραστηριότητες, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, κλπ, θεωρείται ότι παρουσιάζουν μειωμένες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. Αυτό δεν είναι αλήθεια, ιδίως στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου τα κτήρια αυτά, συμμετέχουν στην εικόνα των επιχειρήσεων, συνδυάζονται με τους γραφειακούς χώρους τους, εντάσσονται μέσα σε ένα απαιτητικό σύνολο.

    Ο σχεδιασμός τους υποτάσσεται κατ’ αρχήν στο λειτουργικό οργανόγραμμα και στις τεχνικές απαιτήσεις του. Δεν αρκείται όμως στην απλή κάλυψή του. Στοχεύει και στην δημιουργία χώρων κατάλληλων για εργασία και κτηρίων που προβάλλουν την επιχείρηση και το δημιουργικό της πνεύμα.