Ηενεργειακή απόδοση των κτηρίων είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που, έστω και καθυστερημένα, μπήκε στη ζωή μας. Δύο από τα μέλη μας είναι πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές. Μπορούν επομένως να εκπονούν μελέτες ενεργειακής απόδοσης και να συντάσσουν τα σχετικά πιστοποιητικά, που απαιτούνται για την ένταξη των κτηρίων σε επιδοτούμενα προγράμματα και για τις μεταβιβάσεις και τις ενοικιάσεις ακινήτων.

    Η ενασχόλησή τους με το θέμα, προσφέρει επίσης συνολικά στο γραφείο μας εμπειρία στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης και του βιοκλιματικού σχεδιασμού, διαστάσεις δηλαδή του σχεδιασμού, πρωταρχικής πλέον σημασίας.