Το εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό πεδίο, αν και δυστυχώς παρουσιάζει μειωμένες πιθανότητες εφαρμογής στη χώρα μας, εντάσσεται σαφώς μέσα στις αναζητήσεις μας.

    Ο αστικός σχεδιασμός, ως μέθοδος επέμβασης στη μορφή και τη λειτουργία της πόλης, προϋποθέτει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδικασία κατανόησης της αστικής πραγματικότητας. Συγχρόνως, αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία έκφρασης, μέσω της αρχιτεκτονικής, κοινωνικών προβληματισμών και προτάσεων.

    Είτε με συμμετοχές σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ιδεών, είτε με την εκπόνηση μελετών για Δήμους εντασσόμενες σε επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, ασχολούμαστε με κάθε ευκαιρία με τον αστικό σχεδιασμό.