Η ενασχόληση με τα Δημόσια έργα προϋποθέτει έναν συγκεκριμένο τρόπο δουλειάς και τεκμηρίωσής της, από τη σύνταξη των σχεδίων, μέχρι την οργάνωση των τευχών δημοπράτησης. Η εξοικείωσή μας με αυτόν τον τομέα έχει προέλθει άλλοτε με την απευθείας χρησιμοποίηση των μελετητικών μας πτυχίων, άλλοτε με τη συνεργασία μας με ευρύτερα μελετητικά σχήματα, ή με συμμετοχές σε διαγωνισμούς μελέτης-προσφοράς.